Okoliczne atrakcje

Muzeum Wigier

Pokamedulski Klasztor
w Wigrach

Wigierski Park Narodowy 

Jezioro Wigry 

Tytuł
Tytuł
Tytuł
Tytuł